Junačke zgode Junkersa i Vailianta

Junačke zgode Junkersa i Vailianta Junker S I Valiant Dva Su Lika Koje Je Te Ko Zaboraviti, Stjenjku Raznoga I Njegove Kozake Jo Te E Uz To, Vanjin Stil Je Pravo Osvje Enje Nemate Li Osje Aj Da Gledate To Se Doga A, Da Vam Se Radnja Odvija Pred O Ima Nisu Li Vam Likovi Toliko Stvarni Da Ih Mo Ete Gotovo Opipati Ako Vam Je Do Toga Ili Namirisati Obratite Pozornost Na Lirske Opise , A Kladim Se Da E Se Ve Ina Itatelja, Itaju I Pri U U ZEMLJI LOTOFAGA, Zate I Kako Poku Ava S Nepca Skinuti Ostatak Kokice Mihaela Velina. DNFpostalo mi napornoSpirin poku ava biti malo pratchett, malo asprin, al mu ba ne ide.non sequituri se samo ni u.mo da neki drugi put Ugrabih svoj primjerak, pro itah, ocijenih ak Naslov sam zbori nam jasno, da na dragi autor pripovijeda o vrlim i juna kim zgodama dva sr ana i prkosna viteza na to moram dodati samo jo injenicu da njihova neustra ivost grani i jedino s njihovom narajcano u i glupo u Vailiantu i Junker su Ili mo da Junker su i Vailiantu Ako kojim slu ajem imate sklonosti za MM onaj s 50 nijansi ljive , i feti su vam vodoinstalacije, mo da bi mogli pomisliti da je ovo legendarna pri a o dva Ugrabih svoj primjerak, pro itah, ocijenih ak Naslov sam zbori nam jasno, da na dragi autor pripovijeda o vrlim i juna kim zgodama dva sr ana i prkosna viteza na to moram dodati samo jo injenicu da njihova neustra ivost grani i jedino s njihovom narajcano u i glupo u Vailiantu i Junker su Ili mo da Junker su i Vailiantu Ako kojim slu ajem imate sklon
Ovo je pomalo prosta knjiga, vi e namijenjena mu karcima Spirin se trudi biti hrvatski Terry Pratchett, no mora da nisam imala smisla za finu ironiju, samo sam se par puta nasmijala Preporu am da pro itate, ako trebate pustiti mozak na pa u, ali mene nije odu evila. ula sam samo za plinske bojlere Junkers i Vaillant kao i za princa Valianta Zgode o ovim junacima sam jedva pro itala naivno i bedasto pobje ivanje u bitkama, konstantne orgije sa djevama u volji i nevolji
jako zabavno Ba za odmor. Super knjiga.

[ KINDLE ] ❆ Junačke zgode Junkersa i Vailianta  Author Vanja Spirin – Rarefishingbooks.co.uk
  • Paperback
  • 251 pages
  • Junačke zgode Junkersa i Vailianta
  • Vanja Spirin
  • Croatian
  • 19 January 2019
  • 9536117061 Edition Language Croatian Other Editions 3