Размишления в катраненото буре

Размишления в катраненото буре 1986 , 1996 2004 ,. ,,, , ,,, ,,, , ,,, ,,, 2012 , ,,, ,, , ,,, , , , , , ,, , , , , ,21 ,, , ,,,, , , , , ,, , , , , ,,, ,, O , , , , ,, O , , , , ,, , 1 2 3 , , , ,, ,, , , ,, , , , , ,4 5 , , Goodreads , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , ,, , ,, , ,, , ,, , , , , ,,, ,,, , , , ,, , ,, , ,, ,, , , 5. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, 3,5, 4,5, 4, , ,,,,, , 3,5, 4,5, 4, , ,,,,, , ,,, ,, , , , , , , , , ,, , , , , , , ,, ,, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,,. , ,, , , , ,. ,, ,,.