Nech to zostane v rodine!

Nech to zostane v rodine!Autorka Bestselleru Samko T Le Kniha O Cintor Ne, Op Prich Dza S Excelentn M Pr Behom, Ktor Mu Samozrejme Nech Ba Tipka Humoru A Fant Zie Daniela Kapit Ov Tentoraz Siahla Po Detekt Vnom Nri Dej Situovala Do Prostredia S Kromnej Telev Znej Spolo Nosti, Ktor Pripravuje Reality Ou Nejde O Drsn , Krvila N Pr Beh, Typick Pre Modern Pr Zy Nap San Pod Inon Rodn M Vplyvom, Ale O P Tav Tanie Bl Zke U Om Akejko Vek Vekovej Kateg Rie.Detekt Vny Rom N Nech To Zostane V Rodine Vych Dzal Na Pokra Ovanie V Denn Ku Pravda, Av Ak Autorka Pre Kni N Vydanie Zmenila Pointu. Ve mi dobr detekt vka, ktor mi z dia ky postavami pripom nala Kormorana Strika a jeho asistentku. Slovensk prdel sveta, reality show z opusten ho ostrova, rodina po ukov a e vraj detekt vka Panenkomarj svatokopeck vid to To zas bude ne itate n zl tanina Teda, iba ak by nieJednej frikul nskej free, cool a in producentskej hlave napadlo, e by bolo plne super, keby sme otupen mu publiku uk zali rozvaden rodinu, ktor vysad me na opustenom ostrove a budeme nat a a ob as aj nakr ca ako sa nen vidia a najrad ej by si navz jom vydlabali o i tupou ly i kou Aby bolo v etko k er a pois ov a bola ochotn tento umeleck po in poisti , daj si gener lnu sk ku, po as ktorej m s kromn detekt v analyzova pr padn rizik A uduj sa svete, udia za n umiera Znie to ako riadna ft kovina, ale vyk ula sa z toho ve mi pr jemn a itate n holmesovina na slovensk sp sob Za iatok je tro ku a kop dny, ale ke sa za ne vy etrovacia a rozm acia as , tak to stoj za to Je to oddychov tanie a tlu kni ku pre tate ve mi r chlo Za odmenu sa dostav pr jemn
Skoro v bec ne tam krimin lne pr behy Moje 4 hviezdi ky nehodnotia dej, nehodnotia z pletku ani re lie Hodnot m kr snu v stavbu viet, celkov kompoz ciu a nar ciu textu, milo zvolen men hlavn ch post v Oto upan