Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri

Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri Cahit S Tk Taranc 4 Ekim 1910 Da Diyarbak R Da Do Du Lkokulu Orada, Ortaokulu Stanbul Da Saint Joseph Te, Liseyi Galatasaray Da Okudu Iire Lisede Ba Lad 1931 De M Lkiye Mektebi Ne Yaz Ld , Bitirmeden Ayr Ld 1939 Da Paris E Gitti, Science Politique E Girdi Kinci D Nya Sava N N Kmas Zerine Yurda D Nd Askerli Ini Edremit Te Yapt 1941 1943 Bir S Re Stanbul Da Babas N N B Rosunda Al T Sonra Ankara Da Anadolu Ajans , Toprak Mahsulleri Ofisi Ve Al Ma Bakanl Nda Evirmenlikle G Revlendirildi 1951 De Evlendi 1954 Ba Nda Hastaland Ki Y L Tedavi G Rd , Ama Iyile Emedi Inden Viyana Ya G Nderildi 12 Ekim 1956 Da Topra A Verildi 1946 Da C.H.P Iir Yar Mas Nda Otuz Be Ya Adl Iiriyle Birincilik D L N Kazand 1957 De Varl K Dergisinin Soru Turmas Nda Ya Ayan Sanat Lar N En Be Enileni Se Ildi Iir Kitaplar Mr Mde S Kut 1933 , Otuz Be Ya 1946 , D Ten G Zel 1952 , Sonras 1957 B T N Bu Kitaplar N Bir Araya Getirirken, Kitaplar Na Girmemi 35 Iirini De Derleyip Bir Ciltte Toplad K Bu Kitap, Airin B T N Iirlerini Kapsamaktad R. l m anlamak ve sonras nda korkuyla st nl n kabul etmek zor gelmi tir o u zaman Cahit S tk n n zellikle vurgulad l m n st nl ilkesi de l me ba kald rman n sonu suz olaca n net bir ekilde s yl yor Cahit S tk k lar binalar n yan ndan y r mezdi, caddenin ortas n yolu olarak tayin ederdi Bunun nedeniyse, onu ld rebilece ini d nd , binalar n at lar ndan her an d ebilecek olan sark tlard Bo una demiyor Kap m alma l m, a mam, ben lecek adam de ilim Bunun yan l m anlamak ve sonras nda korkuyla st nl n kabul etmek zor gelmi tir o u zaman Cahit S tk n n zellikle vurgulad l m n st nl ilkesi de l me ba kald rman n sonu suz olaca n net bir ekilde s yl yor Cahit S tk k lar binalar n yan ndan y r mezdi, caddenin ortas n yolu olarak tayin ederdi Bunun nedeniyse, onu ld rebilece ini d nd , binalar n at lar ndan her an d ebilecek olan sark tlard Bo una demiyor Kap m alma l m, a mam, ben lecek adam de ilim Bunun yan nda tasvirleri ve milisaniye i inde akl m zdan ge
Ne denilebilir ki bu kadar muazzam d rtl kleri yazan, edebiyat a bir yazar i in l m korkusu zerine yaz lm koca bir kitap ok be endi im, keyifle okudu um bir iir kitab m daha oldu Allah korkusu ok fazla, yapt klar ndan korkan ama bunlar da z lerek ifade eden Daha do rusu bunu bize o h z nl dizelerle ifade etmi bize yazar Pi manl kla, h z nle, a kla dolu bir kitap Gerek vatanseverli i olsun, gerek a klar gerekse do a olsun ok fazla konuyu anlatm kitab nda Cahit S tk Hele Ne denilebilir ki bu kadar muazzam d rtl kleri yazan, edebiyat a bir yazar i in l m korkusu zerine yaz lm koca bir kitap ok be endi im, keyifle okudu um bir iir kitab m daha oldu Allah korkusu ok fazla, yapt klar ndan korkan ama bunlar da z lerek ifade eden Daha do rusu bunu bize o h z nl dizelerle ifade etmi bize yazar Pi manl kla, h z nle, a kla dolu bir kitap Gerek vatanseverli i olsun, gerek a klar gerekse do a olsun ok fazla konuyu anlatm kitab nda Cahit S tk Hele o kitab n ismini ta yan iiri yok
Yaln zl k ve zellikle l m zerine yazd iirler tek kelimeyle s per Simdi neden 4 yildiz buyuk ustaya diyenleri duyar gibiyim c nk benim siirde tarz m biraz daha konulari acik ve hayal gucune b rakmak. cagin siirleri de degil haliyle. ama yas 35 olunca hele bu siir kitab komple okunmali Genelde iirden anlad m s yleyemem Ama hayatta tesad fler eseri kar ma km baz sat lar, k talar, al nt larda rastlad m TAranc ya Bir g n bu TV de oldu, bir g n bir kitab n aras nda Sonra bir arkada m zn edebiyat devinin fotokopilerine bakarken bir iir g rd m Okudum Dedim ki bu kesinlikle CAhit S tk olmal SAyfay evirdim Cahit s tk yd smini bilmeden rastlad m her seferinde beni etkilemi ve mutlu etmi se Bu adam benim i in iyi bir airdir dene bilir zellikle Genelde iirden anlad m s yleyemem Ama hayatta tesad fler eseri kar ma km baz sat lar, k talar, al nt larda rastlad m TAranc ya Bir g n bu TV de oldu, bir g n bir kitab n aras nda Sonra bir arkada m zn edebiyat devinin fotokopilerine bakarken bir iir g rd m Okudum Dedim ki bu kesinlikle CAhit S tk olmal SAyf
Otuz bes yas kitabindaki siirlerin cogunlugu ayri guzel Belirli bir anlayisi var Cahit Sitki Taranci nin Fakat Otuz bes yas a kadar olan siirler bir arayis surecinde gibi Ozellikle abab uyak duzeni bana ilkokul siirlerini cagristirdi. Al getir ilk sevgiliyi Be ikta tan Ya amak istiyorum gen li imi yeni ba tan Bir ey ki hava gibi ekmek gibi su gibiLaz m insana laz m onsuz ya an lm yor The only real death lde bir yolcu gibi yaln zl m i indeKavrulup gidiyorum.Serseri biz r zgar gibi hep ganimet pe inde Savrulup gidiyorum.Ser e kadar pervas z, bir g nden tekineAtlay p gidiyorum.Bir k g ne i gibi ben keyfimin esiriG r n p gidiyorum.Ne belli bir yerim

[Ebook] Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri  By Cahit Sıtkı Tarancı – Rarefishingbooks.co.uk
  • Paperback
  • 245 pages
  • Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri
  • Cahit Sıtkı Tarancı
  • Turkish
  • 23 May 2018
  • 9755100172 Edition Language Turkish Other Editions 6