Cickove avanture

Cickove avantureMa Ak Cicko Bio Je Pravi Pravcati Mrgud Nije Imao Prijatelje I Najvi E Je Voleo Da Drema, Sklup An Na Svom Mekanom Jastu Etu, U Ivaju I U Miru I Ti Ini Ali Jednog Dana, S Prvim Snegom I Galamom Koja Je Dopirala Iz Dvori Ta, Sve Se Promenilo Ma I I Iz Kom Iluka, Ljupka Azaleja I Lepa Maca Lina Nau I E Cicka Za To Su Prijatelji Va Ni I S Mnogo Topline I Ne Nosti Ispri A E Nam Pri U O Ljubavi I Porodi Noj Sre I.