Muktedirlerin Siyaseti

Muktedirlerin Siyaseti mit Cizre, T rkiye de son y llarda nakilci de il zg n olan say l siyasetbilimcilerden birisi 1990 l y llarda yazd bir ok makalede, art k bir vak a kabul edilen siyasal sistemin krizi hakk nda, zg nl n parlak ve arp c terim bollu undan de il, analitik sa laml l ndan alan yorumlar var.Bu yorumlar n temelinde gayet basit ve klasik bir ilke yer al yor siyasetin gereklili i nsanlar n kendileriyle ve d nyayla ilgili problemlerini z mleri i in, bu y nde tart abilmeleri, m zakere edebilmeleri, centilmence m cadele edebilmeleri i in siyaset Oysa Cizre ye g re T rkiye, zay f siyaset ile mal l O T rkiye de rejimin ve muktedirlerin siyaseti t kad n , d ped z imkans zla t rd n savunuyor Siyasal krizin z n , sahici bir siyasetin engellenmesi olarak g r yor stelik bu fel edici tutumda, devlet kat ndaki ve muhalefetteki muktedirlerin b y k l de birle ti ine dikkatimizi ekiyor. New Read Books Muktedirlerin Siyaseti By Ümit Cizre – rarefishingbooks.co.uk

Free Read [ Muktedirlerin Siyaseti] by [ Ümit Cizre ]For Kindle ePUB or eBook – rarefishingbooks.co.uk
  • Paperback
  • 197 pages
  • Muktedirlerin Siyaseti
  • Ümit Cizre
  • Turkish
  • 06 June 2018
  • 9754707529