Üşüyen Sokak

Üşüyen Sokak Sonra g ne do du ve ben kalkt m y r d m G ne g ky z nde, ama yle uzak, yle uzak ve yery z ne l kayd g lgesiz badem a ac dibinden ge erken ince bir dal kopard m ne bir ser e u tu, ne bir yaprak yalpa vurdu bo lukta ama ben, omuzumda badem dal , dal n ucunda torbam, yal n ayaklar mla yal n bay rlar t rmand m, kuru dereleri ge tim g lgesiz llerde k sk vrak yakaland m anlarda torbam aya m dibine indirip badem dal n n ucuyla s cak kumlar n y z ne usumda bi imlendirdi im ya am n resmini izmeye al t m bir kez, be kez, y z kez izdim ama kumlar n y z ne izdi im resimlerin hi birisi kafam i indekine benzemedi ve at p torbam gene omuzuma y r d m y r d m y r d m New Read eBook Üşüyen Sokak by Cengiz Dağcı – rarefishingbooks.co.uk Psikolojik tahlillerin a rl kta oldu u bir eser ok fazla karakter i ermese de kurguda ilerlerken kendime s k s k yazar nereye varmak istiyor sorusunu sordum Son sayfalara gelirken ana karakter olan Hal k un kendine dair verdi i ip ucu beni a k nl a u ratt Nas l farkedemedi imi d nd m durdum Zekice kurgulanm d nce rg s son sayfalarda ta lar n yerine oturmas n sa lad Kolay bir kitap de il ama psikolojik tahlil i eren hikayeleri seviyorsan z sizi tatmin edecektir Kitab bi Psikolojik tahlillerin a rl kta oldu u bir eser ok fazla karakter i ermese de kurguda ilerlerken kendime s k s k yazar nereye varmak istiyor sorusunu sordum Son sayfalara gelirken ana karakter olan Hal k un kendine dair verdi i ip ucu beni a k nl a u ratt Nas l farkedemedi imi d nd m durdum Zekice kurgulanm d nce rg s son sayfalarda ta lar n yerine oturmas n sa lad Kolay bir kitap de il ama psikolojik tahlil i eren hikayeleri seviyorsan z sizi tatmin edecekt