Köse Kadı

Köse Kadı Lkemizde Hen Z Zay F Bir Mevkide Bulunan Tarihi Ve Nehir Roman T Rlerinin Erken Ve G Zel Rnekleri K Se Kad Ve U Daki Adam Birbirini Takip Eder Tarzda Yaz Lm Esas Karakterlerin Bir Ikisi Eksilse De Yard Mc Ve G Lge Karakterlerin Nemli Bir K Sm Iki Romanda Da Var Olmu Tur Zki I, Gidi Heyecan Yla D N Ac S N Birbirine Ekleyerek Macar Serhadlerindeki Serg Ze Timizi Hik Yele Tirmi Serhad Boylar N N Atmosferini Olu Tururken Ger Eklere Riayet Etmeye Gayret Etmi , Ayr Nt Lar I Lerken Hayal G C N N Okuyana Zevk Veren K Vr Mlar Nda Dola M Romanlar B Yle Bir Ama Lar Olmasa Dahi Okuyucuya Bir Bilinmeyen Tarih Muhayyilesi Kazand R Yor Ve Fetih M Cadelelerinin Zannedildi I Kadar Iptidai Bir H Viyetinin Olmad N Hadiselerin Zannedildi Inden Daha Etrefilli Bir Mahiyet Arz Etti Ini D Nd R Yor.Harap Kul Belerde Ya Ayan Casus Dilenciler Vard R K Anelerde G N N G N Eden Korkak Y Neticiler De Cihan Mul Bir Imparatorlu Un Darac K Bir Havalide Can Bulmaya Ba Lad Vakitlerde, Tarih Yaln Zca K L Lar N G Lgesinde Serinleyen Bir Tembel De Ildir Ak L Oyunlar N N Ve Bin Bir T Rl Cambazl N Da Bu Olu Ta Bir Rol Vard R Varl Klar N N Her Zerresini Devlet I Ebed M Ddet E Adam Osmanl Lar Okurken G Zleriniz Dolacak. lk nce s ylemem gerekir klasik roman iskeletine g re daha girift yaz lm bir kitapt Bu g z n z korkutmas n ben en ba ta ne oluyor diye d sem de sonra toparlad m ve hikayeye dald m Serhad boylar nda hem kendi milletleri hem de d man siyaseten milletin refah n sa lamak i in rp nan insanlar okuyorsunuz yle yabanc s oldu unuz tipler de iller, hepsi m thi kahramanl klar bar nd r yorlar Milli uurlar yle kesk