Lozan Günlüğü / Amerikanın İlk Türkiye Büyükelçisinin Anıları

Lozan Günlüğü / Amerikanın İlk Türkiye Büyükelçisinin Anıları Amerika Birle Ik Devletleri De Lozan Konferans Na Kat Lan Lkeler Aras Nda Yerini Alm T Birinci D Nya Sava Sonras Nda, Hen Z, D Nya Politikas Nda Belirleyici Bir Rol Oynayacak Konumda De Ildi Ancak, Gelece In Bu S Per G C N N, Yak Ndo U Da S N Rlar Ve Karlar Yeniden Belirlenirken, Kendine Pay Alma Iste I Ok Belirgindi Amerika D I Leri Bakanl , Bu Nedenle, Lozan Konferans Na, B Lge Lkelerini Yak Ndan Tan Yan Deneyimli Bir Ekip G Ndererek, Kendi G Ndemini Konferans Masas Na Ta May Planl Yordu Konferans Boyunca, Amerikal Lar , Lkelerinin Karlar Na Uygun, Bazen M Ttefiklerle, Bazen De T Rklerle Birlikte Hareket Ederken G Rmekteyiz Bu Kitab N Yazar Joseph C Grew, Konferans N Ilk A Amas Na Nc Aza, Ikinci A Amas Na Da Ba Delege Olarak Kat Lm T Konferans N Tamam N Yak Ndan Izlemi Bu Diplomat N An Lar Ndan, Bilinen Oyalar N Perde Arkas Yan S Ra, Bir Ok Ba Ka Olay Da Renme Olana N Buluyoruz.